Dentimplant – Dental İmplantlar ve Cerrahi Cihazlar

​İlk Kadın Diş Hekimleri; Çorumlu Ferdane Bozdoğan & Şaziye Yusuf Hanım

Cumhuriyet tarihimizin ilk kadın diş hekimi olduğu düşünülen Ferdane Bozdoğan, İsmail Şevki Bey’in ve Hatice Hanım’ın kızı olarak 1914 yılında Çorum’da doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini doğduğu şehir olan Çorum’da tamamlayan Ferdane Bozdoğan, lise eğitimine ise Erenköy Kız Lisesinde devam etti. Daima başarılı bir öğrenci olan ilk kadın diş hekimimiz, 1936 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Tababeti bölümünden mezun oldu. Doğup büyüdüğü şehir olan Çorum’a dönerek kendisine ait bir muayene açan Ferdane Bozdoğan, aynı zamanda devlet bünyesinde görev yapan ilk kadın diş hekimi olarak Çorum Devlet Hastanesinde de hizmet verdi. 1941 yılında Teğmen olarak görev yapan Kandemir Erberk ile evlendi.  Eşinin mesleki durumu nedeniyle sık sık yer değiştiren Bozdoğan, emeklilik yılı olan 1983’e kadar yaşadığı her şehirde kendi muayenesinde hizmet verdi. Hekimliğinin yanında, halkevi yöneticiliği ve dernek başkanlığı gibi sosyal sorumluluk projelerinde de görev aldı. 2015’in Mart ayında ise İstanbul’da vefat etti.

         

Soldan Sağa; Şaziye Yusuf Hanım, Ferdane Bozdoğan & Mustafa Kemal Atatürk, Ferdane Bozdoğan’ın Diploması

Öte yandan Cumhuriyetimizin bilinen ilk kadın diş hekimlerinden biri de Şaziye Yusuf Hanım’dır. O dönemlerde kadınlara verilen hakların genişletilmesi ile birlikte artık fakültelerde, tıp, mühendislik ve hukuk alanda görev yapacak kadınlar mezun oluyordu. Şaziye Yusuf Hanım’ın hayatına ve kimliğine dair kesin bilgiler elde edilemese de 1926 yılında tıp fakültesinden mezun olduğu sanılmaktadır. Kesin bilgilerin elde edilememesi ve farklı kaynaklarda farklı sonuçlar elde edilmesi nedeniyle bazı araştırmacılar ilk kadın diş hekimi olarak Şaziye Yusuf Hanım’ı kabul etse de bazı araştırmacılar da şaibeler nedeniyle Ferhane Bozdoğan Hanım’ın ilk kadın diş hekimi olduğunu savunmaktadır.

Hiç şüphe yok ki Cumhuriyet tarihinin iki önemli ismi olan Ferdane Bozdoğan ve Şaziye Yusuf Hanım, hem tıp alanında hem de kadınların toplum ile bütünleşmesi, toplumda daha fazla rol alarak söz sahibi olması konusunda öncü olmuşlardır. Hekimlik görevinin yanında sosyal sorumluluk projelerinde de görev alan bu isimler Türk tıp tarihine isimlerini altın harfler ile yazdırmışlardır. Biz de hem bu iki değerli hekimimizin hem de diğer tüm kadın diş hekimlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ederiz. 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir